Фондация Правен Изследователски институт НИОП

Фондацията е организация с нестопанска цел, която работи за въвеждането в практиката на публично – правните институции на реални и обективни измерители за законосъобразност, безпристрастност, прозрачност, конфиденциалност, ефикасност и ефективност, професионализъм и последователност, както и за постигане на висока специализация на експертизата в рамките на процеса на управление на бюджетните средства и активи по баланса на публично – правните институции.